Příjezd
Odjezd
Dospělí
Děti
Pokoje
Promo kód

Cyklistické trasy

Okolo Seče

 • Trasa: Starý Dvůr – Seč (přehrada) – Hoješín – Běstvina (Pařížov) – Třemošnice – Starý Dvůr
 • Délka: 27Km

Seč – Nádrž byla vybudována, jako zásobárna vody pro oblasti Chrudimska a Pardubicka, dnes je tato vodní plocha vyhledávána hlavně za účelem koupání a provozování vodních sportů.

MAPA trasy "Okolo Seče"


Zřícenina hradu Lichnice a její okolí

 • Trasa: Starý Dvůr – Podhradí (Lichnice) – Třemošnice – Kubíkovy Duby – Počátky– Starý Dvůr
 • Délka: 13Km

Lichnice – Jedna z největších památek mikroregionu Železné hory, nachází se na skalnatém vrcholu a je obklopena dvěma roklemi. Hrad vznikl v roce 1250, o sto let později se stal vlastníkem Karel IV. Od roku 1377 byla Lichnice dávána věnem českým královnám. K této zřícenině se váže několik pověstí nejznámější je o bezcitné Miladě a Dívčím kameni.

MAPA trasy "Zřícenina hradu Lichnice a její okolí"


Směr Slatiňansko – Chrudimsko

 • Trasa: Starý Dvůr – Vápený Podol – Rabštejnská Lhota – Slatiňany – Chrudim – Heřmanův Městec – Práchovice – Starý Dvůr
 • Délka: 45 Km

Slatiňany – Zámek Slatiňany byl znám jako tvrz již před 600 lety. Po mnoha přestavbách doznal současné podoby na přelomu devatenáctého století. Na sklonku čtyřicátých let minulého století zde bylo vybudováno „muzeum koní“, které se dělí na vědeckou a uměleckou část. Zámek i přilehlý park o rozloze 14ha je přístupný veřejnosti. Pokud se vydáte na tuto časově náročnější trasu doporučujeme navštívit i tato výletní místa v blízkém okolí Slatiňan:

 • Švýcárna Slatiňany – muzeum starokladrubského koně
 • Kočičí hrádek – miniatura hradu na křemencové skalce
 • Razhledna Bára – architektonický světový unikát, výška 29,8 m

MAPA trasy "Směr Slatiňansko - Chrudimsko"


Bartolomějská jízda

 • Trasa: Starý Dvůr – Heřmanův Městec (Židovská synagoga) – Medlešice (zámek, pivovar) – Kočí (kostel sv. Bartoloměje) – Zaječice – Lukavice (zámek, šachta sv. Bartoloměje) – Rabštejn (zřícenina hradu) – Hrbokov – Seč – Starý Dvůr
 • Délka: 75Km

Heřmanův Městec – Prvé zmínky o Židech v Heřmanově Městci a okolí se začínají objevovat v historických pramenech od 15. století. Koncem 16. stol. zde byla zcela jistě již dosti početná židovská obec.

Kočí – Dominantou obce Kočí je bezesporu kostel sv. Bartoloměje. Byl založen zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Pravděpodobnými staviteli jsou bratři Lútkové. Jednolodní kostel představuje dílo vrcholné gotiky, na něj navazuje dřevěná zvonice, která společně s barokním mostem zastupuje lidovou architekturu.

Lukavice – O důlní činnost v druhé poloviny 18. století se dozvídáme ze zpráv které podal báňský expert Alexius Adda z Příbramě pozvaný do Lukavice Auerspergy. V roce 1755 byly v Lukavici v provozu tři šachty a to těžná jáma sv Bartoloměje, hluboká 20 m, jáma „U správcova domu“, hluboká 12 m a jáma „U kovárny“, otevřená do hloubky 16 m.

MAPA trasy "Bartolomějská jízda"


Po stopách keltů

 • Trasa: Starý dvůr – Křížanovice (přehrada) – Hradiště (Keltské opidum) – České Lhotice (Keltská stezka, rozhledna Boika), Nasavrky (Keltský archeopark) – Horní Bradlo – Běstvina – Starý Dvůr
 • Délka: 57 Km

Nasavrky – Městem Nasavrky prochází vlastivědná stezka „Krajem Chrudimky“ a u zámku začíná naučná Keltská stezka Železnými horami, které mapuje historii keltského osídlení v okolí Nasavrk. Stezka je dlouhá 9,5 km a má 12 zastavení. Součástí naučné stezky je cyklotrasa a dřevěná rozhledna Boika, vysoká 14,5 m s vyhlídkovou plochou ve výšce 11 m.

MAPA trasy "Po stopách keltů"


Návrat do minulosti

 • Trasa: Starý Dvůr – Horní Bradlo – Veselý Kopec (skanzen lidových staveb) – Hlinsko Betlém (soubor lidových staveb) – Spálava – Běstvina – Starý Dvůr
 • Délka: 80Km

Veselý Kopec – Skanzen se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Nejednoho malíře okouzlilo střetnutí harmonické, nepoškozené krajiny s chudou oblastí hor plnou kopců a kamení. Dílo se zdařilo, dnes můžete poznat život a práci drobných rolníků 19. a 20. stol. Do souboru lidových staveb Vysočina patří nejen objekty na Veselém Kopci. Ochraňuje pod svými křídly také památky lidového stavitelství ve Svobodných Hamrech a enklávu domků hlineckých řemeslníků, nazývanou „Betlém“.

MAPA trasy "Návrat do minulosti"


Za bílými jeleny

 • Trasa: Starý Dvůr – Čáslav (hradiště) – Chotusice (letiště Čáslav) – Žehušice (obora s bílými jeleny, zámek Kačina) – Licoměřice (památník, rozhledna Na Kopečku) – Prachovice – Starý Dvůr
 • Délka: 54 Km

Čáslav – Nejpočetnější nálezy o existenci hrádku patří ranému středověku, nejdříve 9-10.století a poté především 11. a 12.století. To se z Čáslavi stalo jedno ze správních center a důležitou součástí hradské soustavy. Strmé srázy obtékané vodními toky byly chráněny snad jen dřevěnou hradbou a hlavní šíjové opevnění je zřejmě odtěžené. Na Hrádku stál románský kostelík Panny Marie.

Chotusice – První zmíňka o obci pochází z 12. století. V průběhu let byly součástí žehušického panství, v 18. století byly prohlášeny za městečko. V roce 1742 se zde odehrála bitva s pruskýi vojáky. Nejvýznamnější událostí moderních dějin Chotusic bylo rozhodnutí o výstavbě letiště a příslušného zázemí počátkem 50. let, které se nyní mění na moderní leteckou základnu NATO. V blízkosti obce se nachází přírodní památka „Kamajka“, uloženiny křídového moře na rulovém podkladu, naleziště zkamenělin.

Žehušice – Obora Žehušice chová již více než 150 let jedno z mála stád bílých jelenů na světě (současný stav stáda kolísá okolo 130 kusů), kromě bílé jelení zveře je v oboře Žehušice také chována černá mutace daňka skvrnitého. Výstava trofejí, preparátů a vývojových řad paroží jelení zvěře.

Zámek Kačina – Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Zámecké expozice nabízejí možnost seznámit se s historií rodu Chotků, obdivovat architektonické krásy Kačiny, ale také se dozvědět více o historii stravování a proměnách českého a moravského venkova.

Speciální nabídky